AUNTIE EVELYN SE SOPKOMBUIS

Ons leef in moeilike tye. Rondom ons sien ons werklose mense. Party wil sommer net nie werk nie, maar baie begeer ‘n werk, ‘n vaste inkomste wat hulle met hul eie hande verdien, ‘n eie huis, om vir hulle huismense te kan sorg en om ‘n blink toekoms te kan hê. Terwyl ons eie land…